Nauka do egzaminu FCE lub samodzielnie

Uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu FCE pozwala na otrzymanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Taki certyfikat jest respektowany przez liczne firmy anglojęzyczne, a ponadto daje możliwość studiowania zagranicą. Przygotowanie do FCE może odbywać się na dwa sposoby: z pomocą lektora języka angielskiego lub samodzielnie.

Nauka do egzaminu FCE z lektorem

Podstawową zaletą pracy z lektorem jest fakt, że każdy uczeń może liczyć na odpowiedni i zorganizowany przebieg zajęć, mających na celu efektywne przygotowanie do FCE https://edoo.pl/przygotowanie-do-egzaminu-fce/ ze szczególnym naciskiem na partie, które są najbardziej problematyczne dla danej osoby. Ponadto, lektor dzięki swojej wiedzy może na bieżąco korygować popełniane błędy wymowy czy niewłaściwe użycie struktur gramatycznych. Co więcej, nauczyciel zapewnia również właściwe materiały przygotowujące do egzaminu. Opcja nauki z lektorem będzie doskonała dla tych, którzy potrzebują narzuconego z góry planu nauki. Jednocześnie wadą może być to, że za takie zajęcia trzeba zapłacić.

Samodzielna nauka do egzaminu FCE

Samodzielne przygotowanie do zdania egzaminu FCE będzie dobrą opcją dla tych, którzy są dobrze zorganizowani i potrafią sami zaplanować sobie naukę. Indywidualnemu przygotowaniu sprzyja dostęp do wielu materiałów językowych w Internecie. Liczne e-booki oraz artykuły anglojęzyczne umożliwiają rozwijanie czytania ze zrozumieniem. Dostęp do mnóstwa audiobooków oraz podcastów w języku angielskim wpływa na rozwijanie zdolności rozumienia ze słuchu. Dzięki aplikacjom oceniającym poprawność oraz jakość tekstów anglojęzycznych można trenować umiejętność ich pisania. Poprawę wypowiadania się w języku angielskim umożliwia rozmawianie z osobami znalezionymi na grupach poświęconych aspektowi przygotowania do ustnej części egzaminu FCE.